Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • anglická verze
Večerní programy ve Vzdělávacím a kulturním centru
  

Kalendář akcí

Večerní programy - duben 2009

logo VKC ŽMP

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<< Archiv večerních programů      připravujeme na příští měsíc >>>


středa 1. 4. v 18 hod.: Základy judaismu v pojetí pražského Maharala. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona věnovaný 400. výročí úmrtí Rabiho Jehudy Levy ben Becalela.

čtvrtek 2. 4. v 18 hod.: Tomáš Radil: Ve čtrnácti sám v Osvětimi. Prezentace knihy nakladatelství Academia spojená s besedou s autorem – lékařem, neurofyziologem a profesorem psychologie, jenž byl v Birkenau zařazen do skupiny asi tisíce dorostenců, kteří byli postupně posíláni na smrt v plynových komorách. Tomáš Radil byl vybrán z útvaru již pochodujícího do krematoria. V knize popisuje mechanismus činnosti vyhlazovacího tábora z vnitřku, jak jej zažívaly jeho oběti. Moderuje Marie Zahradníková.

pondělí 6. 4. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Palestinský problém aktuálně: Pásmo Gazy, operace Lité olovo. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera.

středa 8. 4. v 18 hod.: Židovské památky Moravy a Slezska a jejich památková ochrana. Přednáška Ing. arch. Jaroslava Klenovského z cyklu Židovské památky v Čechách a na Moravě.

úterý 14. 4. v 18 hod.: Židé v arabském a muslimském světě. Přednáška Marka Čejky, právníka a politologa, odborníka na Blízký východ a izraelskou politiku, autora knihy „Judaismus a politika v Izraeli.

středa 15. 4. v 18 hod.: Židé v arabském a muslimském světě. Přednáška Marka Čejky, právníka a politologa, odborníka na Blízký východ a izraelskou politiku, autora knihy „Judaismus a politika v Izraeli. PŘESUNUTO NA 14. 4. 2009

pondělí 20. 4. v 18 hod.: Nigun – pásmo hebrejských, sefardských a jidiš písní a houslových improvizací. Účinkují: Věra Nerušilová – zpěv, Alexander Shonert – housle, Natalie Shonert – klavír. Vstupné 60 Kč

úterý 21. 4. v 18 hod.: Všichni ti šikovní mladí muži z Terezína: Mladí čeští Židé jako dominantní elita. Přednáška Anny Hájkové z Institutu Terezínské iniciativy & University of Toronto, konaná u příležitosti Jom ha-šoa, rozkrývá mocenské vztahy a maskulinitu v rámci ghetta a zabývá se tím, jak v terezínském společenství fungovala skupina mladých českých Židů.

středa 22. 4. v 18 hod.: Pohnutá historie lotyšských Židů. Beseda s Elijahu Ripsem , světoznámým izraelským matematikem a pamětníkem, který se radikálně postavil sovětské okupaci Československa. Moderuje Petr Brod. Anglicky s tlumočením do češtiny.

pondělí 27. 4. v 18 hod.: Dva břehy Atlantiku očima kočovných hudebníků. Večer s hudbou Stravinského, Gershwina a dalších skladatelů v podání Josefa Feigelsona, cello, a Peepa Lassmanna, klavír. Průvodní slovo bude v angličtině. Vstupné 50 Kč
Večer je připravený ve spolupráci s Velvyslanectvím USA.

úterý 28. 4. v 18 hod.: Filmy smrti, naděje a života. Díl 7. ... a pátý jezdec je strach: Příběh židovského lékaře docenta Brauna se odehrává v době odjezdu prvních transportů. Braun nachází ve své bídě a ponížení poslední zbytky sil a rozhodne se vzdorovat nejnebezpečnějšímu nepříteli: strachu. Drama, Československo, 1964, 94 min. Režie: Zbyněk Brynych. Úvodní slovo: Miroslava Ludvíková.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

12. dubna 2009 ve 14 hod.: Arje slaví Pesach (Arjeho kamarád Moše /Mojžíš/ má velký úkol).
Podaří se Mošemu zachránit všechny Židy z egyptského otroctví? Jakých deset ran padlo na Egypt? Projde Moše mořem suchou nohou? A co dostane nakonec za odměnu? A co dostaneme my? To všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v naší pesachové dílně.
Prohlídka: Klausová synagoga.
Jednotné vstupné 50,- Kč

Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen.

Výstavy:

Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války.
Výstava potrvá do 30. 4. 2009

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dětským obětem holocaustu - stálá expozice kopií putovních výstav VKC (informace o výstavách naleznete na www.neztratitviru.net a www.zmizeli-sousede.cz).
 
(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost Po - Čt 10 - 16, Pá 10 - 15)
 

© 2004 - 2006 Židovské muzeum v Praze