Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version

 
 

projekty VKC:
  

Vzdělávací a kulturní centrum

Archiv přednáškových cyklů


 

Filmy smrti, naděje a života
cyklus židovských příběhů 20. století ve filmu

1. 30. 10. 2008 v 18:00 Daleká cesta: filmová prvotina A. Radoka, která byla krátce po uvedení stažena z distribuce, vypráví příběh rodiny Kaufmannovy deportované do Terezína a dále na východ. Film originálním způsobem kombinuje fikci s expresivními obrazy terezínského ghetta.
Drama, Československo, 1949, 78 min. Režie: Alfréd Radok
Hrají: Blanka Waleská, Otomar Krejča, Zdeňka Baldová, Eduard Kohout, Rudolf Deyl ml., Karel Effa
 
2. 25. 11. 2008 v 18:00 Naprosto osvětleno: Jonathan je sběratel. Nesbírá však jen tak něco ledajakého: schraňuje rodinné vzpomínky. Fotky, pohlednice, falešné zuby, hlínu. Vydává se na Ukrajinu, aby našel ženu, která zachránila život jeho dědečkovi.
Drama, komedie, USA, 2005, 106 min. Režie: Liev Schreiber
Hrají: Eugene Hutz, Elijah Wood, Ljubomir Dezera, Jonathan Safran Foer, Gil Kazimirov, Zuzana Hodková
 
3. 16. 12. 2008 v 18:00 Pasažérka a Apel
Pasažérka: bývalá nacistická dozorkyně Liza se plaví z Ameriky do Německa. V Anglii přistoupí na palubu žena, která Lize její minulost připomene. LIza se vrací do minulosti a před netušícím manželem i před sebou samou své tehdejší jednání obhajuje.
Drama, Polsko, 1963, 58 min. Režie: Andrzej Munk
Hrají: Aleksandra Slaská, Anna Ciepielewská, Janusz Bylczynski, Krystyna Dubielownaová, Anna Golebiowska
Apel: první polský animovaný film o holocaustu. Je lepší zemřít ponížený nebo se vztyčenou hlavou?
Animovaný, Polsko, 1970, 7 min. Režie: Ryszard Czekala
 
4. 20. 1. 2009 v 18:00 Kronika povstání podle Marka Edelmana: dokumentární film sestavený z vyprávění posledního vůdce povstání ve Varšavském ghettu – Marka Edelmana. Vzpomínky jsou doplněné záběry ze života ghetta, která byly natočeny Němci. Zpomalené záběry zhmotňují osudy lidí v ghettu.
Dokument, Polsko, 1993, 76 min. Režie: Jolanta Dylewska
 
5. 24. 2. 2009 v 18:00 Poslední motýl: francouzský mim Antoine Moreau je zatčen gestapem a musí přislíbit vystoupení v terezínském ghettu. Když však zjistí, že se jeho vystoupení má stát součástí propagandistického představení pro komisi Mezinárodního Červeného kříže, rozhodne se pojmout hru O perníkové chaloupce jako podobenství o skutečnosti...
Drama, Československo/Francie/Velká Británie, 1990, 96 min. Režie: Karel Kachyňa
Hrají: Tom Courtenay, Brigitte Fossey, Milan Kňažko, Josef Kemr, Pavel Bobek, Josef Laufer, Jiří Lír, Hana Hegerová, Jitka Molavcová, Martin Dejdar
 
6. 17. 3. 2009 v 18:00 Ďáblova dílna: Salmon Sorwitsch je králem padělatelů, je však zatčen spolu s dalšími vězni židovského původu a deportován do Mauthausenu. Po 5 letech je přemístěn do Sachsenhausenu. Místo jisté smrti na něj zde čeká tajný projekt: padělání bankovek nepřátel říše. Film natočený podle vzpomínek vězně č. 64401, Adolfa Burgera.
Drama, Německo/Rakousko, 2006, 98 min. Režie: Stefan Ruzowitzky
Hrají: Karl Markovics, August Diehl, Devid Striesow, Martin Brambach, August Zirner, Veit Stübner, Sebastian Urzendowsky,
 
7. 28. 4. 2009 v 18:00 ... a pátý jezdec je strach: Příběh židovského lékaře docenta Brauna se odehrává v době odjezdu prvních transportů. Braun nachází ve své bídě a ponížení poslední zbytky sil a rozhodne se vzdorovat nejnebezpečnějšímu nepříteli: strachu.
Drama, Československo, 1964, 94 min. Režie: Zbyněk Brynych
Hrají: Miroslav Macháček, Jiří Adamíra, Jana Březková, Slávka Budínová, Ladislav Potměšil, Ilja Prachař
 
8. 26. 5. 2009 v 18:00 Poslední dny Sophie Schollové: členka ilegální skupiny Bílá růže Sophie Schollová rozesílá protinacistické letáky po Německu a je zajata gestapem. Nejprve odolává výslechům, když se ale její bratr ke všemu přizná, dozná se i Sophie. Na konci února 1943 jsou spolu s dalšími členy skupiny obžalováni a odsouzeni k trestu smrti.
Drama, Německo, 2005, 117 min. Režie: Marc Rothemund
Herci: Julia Jentschová, Fabian Hinrichs, Gerald Alexander Held, Johanna Gastdorfová, André Hennicke
 

 


Cyklus Židovské památky v Čechách a na Moravě

Únor 2009: Mgr. Blanka Rozkošná, Nástin vývoje židovských památek v Čechách a způsoby jejich ochrany
 
Březen 2009: Mgr. Blanka Rozkošná, Synagogy Čech v průběhu staletí od gotiky po funkcionalismus, jejich typické stavební prvky a motivy výzdoby
 
Duben 2009: Ing. arch. Jaroslav Klenovský, Židovské památky Moravy a Slezska a jejich památková ochrana
 
Květen 2009: Arno Pařík, O obnově některých synagog Židovské obce v Praze a Federace židovských obcí v ČR (Rychnov, Úštěk, Jičín)
 
Červen 2009: Ing. arch. Jaroslav Klenovský, Vývoj synagogální architektury Moravy a Slezska

 


Židovská menšina v Československu v poválečných letech

28. ledna 2008 Mgr. Radka Čermáková, UK Praha, Fakulta sociálních věd, „POVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO – OBNOVENÝ STÁT VE STŘEDNÍ EVROPĚ“
 
25. února 2008 Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha, Poválečný vývoj Československa a důsledky jeho zařazení do „východní“ Evropy
 
31. března 2008 PhDr. Jiří Pernes, PhD., Ústav pro soudobé dějiny, Střední Evropa po druhé světové válce – vznik a fungování bipolárního světa
 
28. dubna 2008 PhDr. Helena Nosková, CSc., AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny, Vztah poválečného Československa k menšinám: od demokratizace k sovětizaci
 
26. května 2008 PhDr. Blanka Soukupová, CSc., UK Praha, Fakulta humanitních studií, Modely židovských osudů po druhé světové válce
 
16. června 2008 PhDr. Peter Salner, DrCs., AV SR, Ústav etnologie Židovské náboženské obce na Slovensku po druhé světové válce mezi judaismem a loajalitou k režimu
 
22. září 2008 PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., AV SR, Ústav etnologie, Návraty slovenských židů domů
 
4. listopadu 2008 Kelly a Vilma Iggers (Toronto, Kanada), Poválečné osudy československých židů v emigraci – příklad Kanady
 
8. prosince 2008 Mgr. Hedvika Novotná, UK Praha, Fakulta humanitních studií, Vzpomínky československých židů na poválečná léta
 
10. prosince 2008 PhDr. Blanka Soukupová, CSc.: UK Praha, Fakulta humanitních studií, Židovské náboženské obce v českých zemích mezi judaismem a loajalitou k režimu
 

 

Maimonidových třináct článků víry.
Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona.

čtvrtek 6. 12. 2007 4. V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, je první a je poslední.
 
čtvrtek 10. 1. 2008 5. V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, je jediným, k němuž je namístě se modlit a je nemístné se modlit k jinému.
 
čtvrtek 7. 2. 2008 6. V naprosté věrnosti věřím, že všechna slova proroků jsou pravda.
 
čtvrtek 3. 4. 2008 7. V naprosté věrnosti věřím, že proroctví našeho učitele Mošeho, mír s ním, bylo pravdivé, a že byl otcem proroků před ním i po něm.
 
čtvrtek 15. 5. 2008 8. V naprosté věrnosti věřím, že celá Tóra, nacházející se dnes v našich rukách, je identická s tou, jež byla dána našemu učiteli Mošemu, mír s ním.
 
čtvrtek 5. 6. 2008 9. V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, tuto Tóru nenahradí jinou a že jinou Tóru nedá.
 
čtvrtek 18. 9. 2008 10. V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, zná všechny lidské skutky a všechny jejich myšlenky, poněvadž je řečeno: Ten kdo tvoří srdce všem a chápe všechny jejich skutky.
 
čtvrtek 2. 10. 2008 11. V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, oplácí dobrem všem, kdo plní jeho příkazy a trestá ty, kdo jeho příkazy přestupují.
 
čtvrtek 6. 11. 2008 12. V naprosté věrnosti věřím v příchod Mesiáše, a přestože se zdržuje, přesto každého dne očekávám, že přijde.
 
čtvrtek 4. 12. 2008 13. V naprosté věrnosti věřím, že v době, kdy tak rozhodne Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno a jeho připomínka nechť vystoupí na věčnost a věčnost věčností, nastane oživení mrtvých.
 

 

Hebrejská Bible a starověké mýty: nové pohledy, nová hodnocení

Od 90.let 20. století vzniká v biblistice proud, který znovu oceňuje mýtus jako plnohodnotné a nevykořenitelné vyjádření lidské spirituality a nástroj transformace osobnosti.
 
Cyklus hebraistky Terezie Dubinové, PhD.

1. 24. 9. 2008 v 18:00 Hebrejská Bible: Mýtus a historie. Vymezení pojmů
V první přednášce cyklu zmíníme příčiny této změny (interdisciplinarita,
celková změna vědeckého paradigmatu) a vymezíme pojmy, se kterými budeme
pracovat (mýtus, archetyp, imaginace, představivost a představy, kolektivní
nevědomí, Božství a proměnlivost jeho reprezentace).
Uvedeme příklady mýtů, které velice intenzivně žijí v našem nevědomí a vědomí, ale věda i tradiční náboženství je odmítá jako historicky nepodložené ( mýtus tzv. matriarchátu, mýtus posvátného sňatku, mýtus Mirjam z Magdaly zvané Máří Magdalena).
 
2. 29. 10. 2008 v 18:00 Západosemitské dědictví Izraele: bohové, bohyně, kulty
Jaký vliv měli sousedé Izraele na formování biblického monoteismu a na podobu biblického textu?
 
3. 26. 11. 2008 v 18:00 Mýty o stvoření, prvotním chaosu, mořských bytostech a posvátném prostoru:
bůh JHWH jako stvořitel i bojovník
Západosemitské mýty nám pomáhají pochopit biblické a pobiblické texty.
 
4. 17. 12. 2008 v 18:00 Zprávy o proroctví, věštění a uctívání astrálních těles
Západosemitské texty a mýty nám pomáhají pochopit biblické zprávy.

 

Cyklus Pražská židovská architektura

V lednu 2006 zahájilo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1, v rámci projektu "Sto let Židovského muzea - rok s židovskou kulturou" nový přednáškový cyklus Pražská židovská architektura. Přednáší historik architektury Ing. Zdeněk Lukeš.

čtvrtek 26. 1. 2006 v 18 hod.: Život a dílo architekta Rudolfa Welse (1882-1944)
Rudolf Wels byl žákem prof. Friedricha Ohmanna na Akademii výtvarných umění ve Vídni a světově proslulého architekta Adolfa Loose. Byl autorem řady významných staveb na Sokolovsku a Karlovarsku, poté působil v Praze. Zahynul spolu se ženou a jedním ze synů v Osvětimi. Wels patřil k vynikajícím architektům 20. století, byl rovněž autorem výpravy k filmům Voskovce a Wericha. Napsal komentáře ke vzpomínkám svého otce, které vyšly knižně pod názvem U Bernátů.

čtvrtek 23. 2. 2006 v 18 hod.: Ernst Mühlstein a Victor Fürth - přednáška o autorech mnoha významných staveb v centru Prahy, obchodních a činžovních domů a vil, kteří patřili k nejvýraznějším představitelům české avantgardní architektury.

čtvrtek 30. 3. 2006 v 18 hod.: Bedřich Feuerstein (1892-1936) a František Zelenka (1904-1944) - přednáška o významných představitelích československé meziválečné avantgardy. Oba architekti byli také členy legendárního Devětsilu. Feuerstein se proslavil stavbou nymburského krematoria v roce 1922, pak působil ve Francii v atelieru bratří Perretů a poté i v Japonsku, kde pracoval u arch. Raymonda. Poté se vrátil do Prahy, kde spáchal v roce 1936 sebevraždu. Byl rovněž malířem a scénografem (spolupráce s Národním divadlem a Ďagilevovým baletem). Zelenka je známý především svou stálou spoluprací s Osvobozeným divadlem. Kromě scénografie a návrhu plakátů však projektoval několik významných staveb, včetně tzv. Skleněného domu, kde invenčně využil sklobetonové konstrukce. Zahynul v roce 1944 se svou rodinou na pochodu smrti z Osvětimi.

 

Cyklus diskusních večerů

V rámci projektu "Sto let Židovského muzea - rok s židovskou kulturou" a jako součást projektu „Kultura bez hranic: Židovská kultura je částí evropské identity“:
 
Moderuje: Petr Brod

16. 1. 2006 v 18 hod.: Židovská kultura - co si pod ní představit?
Účastníci diskuse: herečka a režisérka Zdena Procházková-Hartmann, spisovatel Ivan Klíma a režisér Pavel Štingl.

30. 1. 2006 v 18 hod.: Židovský odboj za druhé světové války
Účastníci diskuse: ředitelka Institutu Terezínské iniciativy PhDr. Jaroslava Milotová, CSc., Prof. PhDr. Jiří Franěk a členové odboje Bedřich Kopold a MUDr. Gustav Singer.

16. 2. 2006 v 18 hod.: Judaismus a jiná vyznání
Účastníci diskuse: Prof. ThDr. Milan Opočenský a Doc. ThDr. Martin Prudký z ETF UK, Doc. PhDr. Ivan Odilo Štampach z Univerzity Pardubice a PhDr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze.

27. 2. 2006 v 18 hod.: Židovství sekulární a náboženské
Účastníci diskuse: Prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc. z HTF UK, Jan Divecký z Židovské obce Praha a Ing. Martin Vopěnka, spisovatel a majitel nakladatelství Práh.

16. 3. 2006 v 18 hod.: Priority židovského života v ČR
Účastníci diskuse: Karol Sidon, pražský a zemský rabín, Jaroslav Achab Haidler, člen Židovské obce v Děčíně a JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí.

29. 3. 2006 v 18 hod.: Židovská výchova - co a jak předávat?
Účastníci diskuse: PhDr. Lena Novotná, vyučující judaismu na Lauderových školách, Menachem Kalchheim, izraelský rabín, a Marian Ziss, MA, psycholožka /česky a anglicky s tlumočením/.

24. 4. 2006 v 18 hod.: Nakolik velkým nebezpečím je v ČR antisemitismus?
Účastníci diskuse: PhDr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, PhDr. Zdeněk Zbořil, politolog,a Mgr. Michal Mazel, pracovník Ministerstva vnitra ČR.

31. 5. 2006 v 18 hod.: Židovský humor - Účastníci diskuse: Eduard Světlík, autor Velké knihy židovských anekdot, Petr Novotný, bavič a podnikatel, a Ivan Kraus, spisovatel.

18. 10. 2006 v 18 hod.: Lekce z Libanonu - izraelsko-palestinský konflikt po ‘letní válce‘ mezi Hizballáhem a židovským státem. Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma. Diskutují: JUDr. PhDr. Marek Čejka, PhD. (právník a politolog), Oliver Malina Morgenstern (dokumentarista a režisér), Pavla Jazairiová (novinářka).

30. 10. 2006 v 18 hod.: Mišpochologie aneb Možnosti a hranice bádání o historii židovských rodin v Čechách a na Moravě - debatu moderuje Petr Brod, diskutují: PhDr. Alexander Putík (odborný pracovník Židovského muzea v Praze, editor Judaica Bohemica), PhDr. Lenka Matušíková (správkyně židovských matrik v Národním archivu), Mgr. Blanka Rozkošná (specialistka na židovské památky).

15. 11. 2006 v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Německo - Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma - co se změnilo v postavení židů od konce druhé světové války a od poloviny dvacátého století. Diskutují: Jakub Roth (místopředseda Pražské židovské obce), Karol Efraim Sidon (vrchní zemský a pražský rabín), PhDr. Miloš Pojar (bývalý velvyslanec ČR v Izraeli a bývalý ředitel VKC Židovského muzea v Praze), JUDr. Tomáš Kraus (tajemník Federace židovských obcí).

29. 11. 2006 v 18 hod.: Židovské kulturní dědictví v České republice a péče o židovské památky. Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma. Diskutují: Ing. Zdeněk Novák (ředitel Matana a.s., památkář, dlouholetý náměstek ministra kultury), PhDr. Eva Kosáková (místopředsedkyně Nadace Židovského muzea v Praze), Mgr. Marta Malá (ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu), Ing. Soňa Dederová (Česko-německý fond budoucnosti), Mgr. Blanka Rozkošná (specialistka na židovské památky).

13. 12. 2006 v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Rusko - Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma - co se změnilo v postavení židů od konce druhé světové války. Diskutují: Libor Dvořák (redaktor ČRo 6, dlouholetý zpravodaj v Rusku), Alexander Shonert (houslový virtuoz), Ondřej Soukup (Člověk v tísni, dlouholetý zpravodaj ČT v zemích bývalého Sovětského svazu).

20. 12. 2006 v 18 hod.: Roš noviny, Obecní chodeš, Maskilblatt - Židovský tisk na území bývalého Československa a v České republice - Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma. Diskutují: Jiří Daníček (Roš Chodeš), Sylvie Wittmannová (Bejt Simcha), Milan Kalina (Maskil a Obecní noviny).

17. 1. 2007 v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Slovensko - Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma - co se změnilo v postavení židů od konce druhé světové války. Diskutují: Peter Salner (předseda ŽNO Bratislava), Ivan Kamenec (historik, Historický ústav Slovenské akademie věd), Fedor Gál (sociolog).
 

úterý 27. 2. v 18 hod.: Normální, či normalizovaná pospolitost? – Židé v Husákově Československu. Petr Brod moderuje debatu o situaci v židovských obcích za minulého režimu. Debatéři: Artur Radvanský (1967-1986 tajemník Rady židovských náboženských obcí; nyní důchodce), František Kraus (1986-1990 tajemník RŽNO; nyní důchodce), Leo Pavlát (někdejší řadový člen ŽNO; nyní ředitel Židovského muzea v Praze), Alexandr Putík (řadový člen ŽNO; dnes vědecký pracovník ŽMP a kantor Jeruzalémské synagogy v Praze).

pondělí 26. 3. v 18 hod.: Normální, či normalizovaná pospolitost? Židovské obce v Husákově Československu pod dohledem StB. Mgr. Ivica Bumová (etnoložka, Ústav pamäti národa, Slovensko), PhDr. Pavel Žáček, PhD. (ředitel odboru Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra), Jaroslav Róna (malíř, sochař, pedagog na AVU). Moderuje Petr Brod.

 

Cyklus Divadlo v Terezíně 1945-2006

19. 10. 2006 v 18 hod.: Divadlo v Terezíně 1945-2006. I. část: Psychologický útěk, posila identity. Jak popisují pamětníci terezínské divadlo a jeho působení s odstupem šedesáti let. První ze dvou besed s americkou badatelkou Lisou Peschel založených na rozhovorech a archivních svědectvích. Komentář: PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. (Institut Terezínské iniciativy) a PhDr. Eva Šormová (Divadelní ústav, autorka knihy Divadlo v Terezíně, 1941-45) (v češtině).
 
26. 10. 2006 v 18 hod.: Divadlo v Terezíně 1945-2006. II. část: "normalizace" nenormálního životního prostředí, udržování pout mezi minulostí a budoucností. Jak popisují pamětníci terezínské divadlo a jeho působení s odstupem šedesáti let. Druhá ze dvou besed s americkou badatelkou Lisou Peschel založených na rozhovorech a archivních svědectvích. Komentář: PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. (Institut Terezínské iniciativy) a PhDr. Eva Šormová (Divadelní ústav, autorka knihy Divadlo v Terezíně, 1941-45) (v češtině).
 

 

Druhá republika a židé (Židé)

30. 1. 2007: PhDr. Jan Rataj, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů - katedra politologie: Česká politika v druhé republice – kritický pohled na "neznámé" češství
 
8. 2. 2007: Mgr. Radka Čermáková, UK v Praze, Fakulta sociálních věd: Druhá republika - okleštěný stát v mizící Evropě
 
22. 2. 2007: PhDr. Blanka Soukupová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií: Český a židovský mýtus T. G. Masaryka za druhé republiky - dekultivace moderního češství?
 
15. 3. 2007: PhDr. Blanka Soukupová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií: Češi židé mezi Mnichovem a 15. březnem: češství, české židovství a židovství v interakcích
 
29. 3. 2007: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc, Historický ústav Slovenské akademie věd: Slovensko za Druhé republiky
 
12. 4. 2007: PhDr. Peter Salner, DrSc., Slovenská akademie věd, Ústav etnologie v Bratislavě: Slovenští židé (Židé) mezi Mnichovem a Slovenským státem
 
26. 4. 2007: Mgr. Michal Frankl, PhD., Institut terezínské iniciativy: Druhá republika a židovští uprchlíci
 
[Yeshayahu A. Jelinek, Maďari a židia na Podkarpatskej Rusi v dobe druhej svetovej vojny]
 
17. 5. 2007: Bc. Jana Thomayerová, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, studentka: Židovský osud na malém městě v Říšské župě Sudety - příklad Horšovského Týna
 
31. 5. 2007: Mgr. Hedvika Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, doktorandka: Čeští židé (Židé) vzpomínají na druhou republiku
 
14. 6. 2007: Mgr. Jaroslav Šebek, PhD., Druhá republika a katolická církev
 
21. 6. 2007: Jan Šimsa, emeritní evangelický farář: Druhá republika a evangelická církev + prezentace sborníku
 

 

Ženy v Bibli, ženy dnes
Cyklus přednášek hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D.

Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury?

středa 31. 1. 2007 Díl I. Adam, Lilit a Eva. Dominance, submisivita, partnerství. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury?
 
středa 28. 2. 2007 Díl II. Pramatky Sára, Rebeka, Ráchel, Lea: Kde leží skutečná hodnota ženy?
 
středa 28. 3. 2007 Díl III. Dina a Támar, Judova snacha: Kontrola ženské sexuality.
 
středa 25. 4. 2007 Díl IV. Mojžíšovy ženy - porodní báby, Jochebed, Mirjam, egyptská princezna a Cipora: Kdy hraje žena společenskou roli?
 
středa 30. 5. 2007 Díl V. Davidovy ženy - Abigajil, Míchal, Batšeba: Moc a bezmoc.
 
středa 20. 6. 2007 Díl VI. Támar, Davidova dcera, a bezejmenná Jeftova dcera: Když žena nese cizí vinu.
 
úterý 25. 9 2007 Díl VII. Cizinky: Kozbi, Rachab, Rut.
 
středa 24. 10. 2007 Díl VIII. Ester. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury?
 
středa 28. 11. 2007 Díl IX. "Píseň písní"
 
středa 19. 12. 2007 Díl X. "Žena v Příslovích a prorockých knihách"
 
středa 30. 1. 2008 Díl XI. "Chana, Debora, Jáel - odvaha žen a její hranice"
 
středa 20. 2. 2008 Díl XII. "Derech našim - Cesta žen: Tělo ženy v židovském náboženském právu"
 
středa 26. 3. 2008 Díl XIII. "Nezasadíš si posvátný strom bohyně Ašery vedle Hospodinova oltáře..." - ženské Božství v hebrejské Bibli
 
středa 30. 4. 2008 Díl XIV. "Šechína, Chochma, Levana, Lilit: Hledání ženského božství v židovském feminismu"
 
středa 28. 5. 2008 Díl XV. "Židovská feministická teologie: jednota a rozmanitost (Judith Plaskow, Lynn Gottlieb, Blu Greenberg, Shoni Labowitz)" část I.
 
středa 18. 6. 2008 Díl XVI. "Židovská feministická teologie: jednota a rozmanitost (Judith Plaskow, Lynn Gottlieb, Blu Greenberg, Shoni Labowitz)" část II.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze