Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Instituce v České republice
  

Odkazy

Instituce v České republice

Odkazy jsou řazeny abecedně

Živá paměť
www.zivapamet.cz
 
B´nai b´rith renaissaince Praha
katju@vol.cz
 
Bejt Elend
www.bejtelend.cz
 
Bejt Praha
www.bejt-praha.cz
 
Bejt Simcha
www.bejtsimcha.cz
 
Centrum vizuální historie Malach
http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm
 
Česká unie židovské mládeže
www.cuzm.org
 
Česko-německý fond budoucnosti - Kancelář pro oběti nacismu
www.cron.cz
 
Domov sociální péče Hagibor
hagibor@kehilaprag.cz
 
Federace židovských obcí v ČR
www.fzo.cz

Hakoach
www.hakoach.cz

Chabad Centrum
www.chabadprague.cz

Lauderovy školy při Židovské obci v Praze
www.lauder.cz

Masorti-Konzervativní židovská komunita v ČR
www.masortiprague.cz

Matana, a.s.
Správa nemovitostí ve vlastnictví Židovské obce v Praze
e-mail: matana@matana.cz

Měsíčník ROŠ CHODEŠ
www.fzo.cz/ros_let.do

Nadační fond obětem holocaustu
www.fondholocaust.cz

Nadační fond Zecher
sekretariat@fzo.cz

Nakladatelství SEFER
www.fzo.cz/prf_sef.do

Ukrývané dítě / Hidden Child
e-mail: hcprague@volny.cz

WIZO
e-mail: sekretariat@kehilaprag.cz

Památník Terezín
www.pamatnik-terezin.cz  

Penzion Charlese Jordana
e-mail: penzion@kehilaprag.cz

Společnost Franze Kafky
www.franzkafka-soc.cz

Spolkový dům Židovské obce Praha
e-mail: fantova@kehilaprag.cz

Terezínská iniciativa a Institut Terezínské iniciativy
www.terezinstudies.cz
www.holocaust.cz

Židovská agentura - Sochnut
www.sochnut.cz

Židovská liberální unie
www.zlu.cz

Židovská obec Brno
www.zob.cz

Židovská obec Děčín
http://zidovskaobecdecin.wz.cz

Židovská obec Karlovy Vary
www.jewishcommunity.cz

Židovská obec Liberec
www.kehila-liberec.cz

Židovská obec Olomouc
http://www.kehila-olomouc.cz

Židovská obec Ostrava
www.kehila-ostrava.cz

Židovská obec Plzeň
www.zoplzen.cz

Židovská obec v Praze
www.kehilaprag.cz

Židovská obec Teplice
www.kehila-teplice.cz

Židovská obec Ústí nad Labem
e-mail: hellerb@quick.cz

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze