Home page Contact us info for visitors web's map • printable • česká verze

Encyclopaedia of Jewish Communities


  
Informacje dla zwiedzaj|cych

 

To s| tylko podstawowe informacje o Muzeum Żydowskim w Pradze. Pe-ny opis jest dostępny w języku czeskim lub angielskim.
 

 

EKSPOZYCJE

MUZEUM ŻYDOWSKIE W PRADZE zaprasza Państwa do obejrzenia ekspozycji w sześciu zabytkowych obiektach:

1. Synagoga Maisela
2. Synagoga Hiszpańska
3. Synagoga Pinkasa
4. Stary Cmentarz Żydowski
5. Synagoga Klausen
6. Sala Obrzędów
 
Synagoga Staro-Nowa
Centrum Edukacyjno-Kulturalne
Centrum Rezerwacji
Galeria Roberta Guttmanna
Centrum Referencyjne
Restauracja

 

MUZEUM ŻYDOWSKIE W PRADZE

U Staré školy 1, 110 00 Praga 1
tel +420 221 711 511
fax +420 222 749 300
e-mail [email] office[at]jewishmuseum.cz
Konto bankowe nr: 1042639,
Commerzbank, Jugoslávská 1, 120 21, Praha 2

 

CZYNNE

w czasie zimowym od 9:00 do 16:30
w czasie letnim od 9:00 do 18:00

Muzeum jest czynne codziennie, oprócz sobót i świ|t Şydowskich.

 

REZERWACJA BILETÓW

Centrum Rezerwacji
U Starého hřbitova 3a, 110 00 Praga 1
tel.  + 420 222 317 191
fax  + 420 222 317 181
e-mail [email] rezervacni.centrum[at]jewishmuseum.cz


 

CENY BILETÓW

1. Muzeum Żydowskie w Pradze
dorośli 300 CZK
dzieci w wieku 6-15 lat, uczniowie szkó- średnich i studenci 200 CZK
dzieci poniŞej 6 lat – wstęp wolny
Rodzina (2 osoby doros-e, max. 4 dzieci, dzieci poniŞej 6 lat – wstęp wolny): osoby doros-e 300 CZK, kaŞde dziecko 150 CZK
Bilet ten upowaŞnia takŞe do zwiedzenia Galeria Roberta Guttmanna.

2. Synagoga Staro-Nowa
dorośli 200 CZK
dzieci od 6 do 15 lat, uczniowie szkó- średnich i studenci 140 CZK
dzieci poniŞej 6 lat – wstęp wolny
Rodzina (2 osoby doros-e, max. 4 dzieci, dzieci poniŞej 6 lat – wstęp wolny): osoby doros-e 200 CZK, kaŞde dziecko 100 CZK
Zabytek zarz|dzany przez Gminę Żydowsk| w Pradze.
Bilet ten upowaŞnia takŞe do zwiedzania Synagogi Jeruzalemskiej
(tylko kwiecień – październik 13:00 – 17:00).

3. Bilety do wszystkich zabytków Şydowskich praskiego Miasta Żydowskiego – zniŞka 20 CZK
dorośli 480 CZK
dzieci od 6 do 15 lat, uczniowie szkó- średnich i studenci 320 CZK
dzieci poniŞej 6 lat – wstęp wolny
 
Rodzina (2 osoby doros-e, max. 4 dzieci, dzieci poniŞej 6 lat – wstęp wolny): osoby doros-e 480 CZK, kaŞde dziecko 230 CZK
Bilety do wszystkich obiektów moŞna nabyć we wszystkich kasach Muzeum Żydowskiego w Pradze i w sklepie na wprost wejścia do Synagogi Staro-Nowej.

4. Korzystna oferta zwiedzania Galerii Roberta Guttmanna, obejmuj|ca równieŞ zwiedzanie Synagogi Hiszpańskiej
turyści indywidualni:
dorośli 70,- CZK
dzieci do 6 roku Şycia bezp-atnie
dzieci w wieku od 6 do 15 lat, uczniowie i studenci, emeryci 50,- CZK

5. Wykonywanie zdjęć
(za wyj|tkiem filmów wideo) tylko na Starym Cmentarzu Żydowskim – 50 CZK

 

CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE MUZEUM ŻYDOWSKIEGO W PRADZE
 
ul. Maiselova 15, 110 00 Praga 1, III piętro
tel. +420 222 325 172
fax +420 222 318 856
e-mail [email] education[at]jewishmuseum.cz

 

GALERIA ROBERTA GUTTMANNA
 
ul. U Staré školy 3, 110 00 Praga 1
tel. +420 221 511 553

Czynne:
listopad – marzec 9:00 – 16:30
kwiecień – październik 9:00 – 18:00
Muzeum jest czynne codziennie, oprócz sobót i świ|t Şydowskich.

Ceny biletów:
dorośli 40 CZK
dzieci od 6 do 15 lat, uczniowie szkó- średnich, studenci i emeryci 20 CZK
dzieci do 6 lat – wstęp wolny

 

   CMENTARZ ŻYDOWSKI NA ŽIŽKOVIE >>>
 
ul. Fibichova, Praga 3

Cmentarz otwarty w poniedzia-ki i środy od 11:00 do 15:00, w pi|tki od 9:00 do 13:00, za wyj|tkiem świ|t Şydowskich.

Cena biletu 50 CZK

 

BIBLIOTEKA MUZEUM ŻYDOWSKIEGO W PRADZE
 
ul. U Staré školy 1, 110 00 Praga 1
tel. +420 222 749 211
e-mail [email] library[at]jewishmuseum.cz
Biblioteka otwarta dla publiczności we wtorki od 9:00 do 18:00, środy od 13:00 do 17:00 i czwartki od 9:00 do 17:00, za wyj|tkiem świ|t Şydowskich.

 

CENTRUM REFERENCYJNE MUZEUM ŻDOWSKIEGO W PRADZE
 
ul. U Staré školy 1, 110 00 Praga 1
tel. +420 222 749 262
e-mail [email] library[at]jewishmuseum.cz
Centrum referencyjne jest czynne od poniedzia-ku do pi|tku, w godzinach od 9:30 do 16:00, za wyj|tkiem świ|t Şydowskich.

 
 
VISITOR REGULATIONS >>

 
 


© 2004 - 2007 Jewish Museum in Prague