English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Listopad 14

úterý 4. 11. v 18h: „Řeči o humanitě mě nezajímaly“. Přednáška historičky Heleny Kanyar Becker, nositelky prestižní vědecké ceny města Basileje, o charismatické Švýcarce Gertrud Lutz-Fankhauser (1911-1995), která za druhé světové války v Budapešti se svým mužem Carlem Lutzem pomohla zachránit 62 000 Židů. Po válce se Gertrud starala o děti a jejich matky v Jugoslávii, Finsku, Polsku, Brazílii nebo Turecku a jako viceprezidentka UNICEF pro Evropu a Severní Afriku se angažovala v záchranných akcích v Biafře. Manželé byli památníkem holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě vyznamenáni oceněním Spravedliví mezi národy.      Vstup volný.

středa 5. 11. v 18h: Emancipační židovské komunity na Moravě a ve Slezsku. Přednáška Daniela Baránka, doktoranda Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaměřená na židovské komunity na Moravě a ve Slezsku, které mohly v průběhu 19. století vzniknout a rozvíjet se díky procesu zrovnoprávnění Židů (např. v Brně, Olomouci, Jihlavě, Znojmě nebo na Ostravsku). Pozornost je věnována především formování a vývoji těchto komunit, jejich bohoslužebným, vzdělávacím, výchovným a dobročinným institucím a v neposlední řadě také jejich samotným členům. Přednáška je součástí semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR.      Vstup volný.

čtvrtek 6. 11. v 18h: Synagogy v plamenech: Křišťálová noc 1938 v českém pohraničí. Vernisáž výstavy Severočeského muzea v Liberci připomínající průběh tzv. Křišťálové noci a následnou likvidaci židovských komunit v českém pohraničí na podzim před 75 lety. Úvodní slovo pronese autorka výstavy Markéta Lhotová ze Severočeského muzea v Liberci.      Vstup volný.

středa 12. 11. v 18h: Tanec s nepřítelem. Večer s Paulem Glaserem, autorem stejnojmenné knihy, v níž kousek po kousku skládá dlouho utajovaný válečný příběh sestry svého otce, tety Roosje, ale i její útrapy s postoji, s nimiž se v poválečném Nizozemském království setkávali přeživší Židé. Knihu v rozhovoru s autorem představí bývalý český velvyslanec v Haagu Jozef Braun. V angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.      Vstup volný.

neděle 16. 11. v 17h: Naše 20. století. Cyklus nedělních pořadů, v jehož průběhu představujeme deset dvojic pamětníků holocaustu a jejich vzpomínky na léta předválečná, válečná i poválečná. Naše pozvání k listopadovému setkání přijali Michal Salomonovič (*1933) a jeho bratr Josef Salomonovič (*1938), jeden z nejmladších přeživších lodžského ghetta i vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Moderuje Petr Sokol, lektor vzdělávacího projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století.      Vstup volný. Upozornění: Michal Salomonovič se z vážných důvodů z účasti na pořadu omluvil.  

pondělí 24. 11. v 18h: Heje nachon! Židovská mládeži, představujeme se ti. Československý sionistický skauting v době před druhou světovou válkou je málo popsaným fenoménem a přitahuje pozornost zejména dnes, kdy se zdá, že antisemitismus v Evropě opět zvedá hlavu. Jak se dnešní skauti dívají na své židovské kolegy? Co obě hnutí spojovalo? Co je rozdělovalo? Jitka Radkovičová, členka Skautského institutu A. B. Svojsíka, za pomoci materiálů získaných v českých a izraelských archivech dokládá, že tito skauti „byli připraveni“ a neztráceli ze zřetele jasně definovaný cíl, který pro ně představoval odchod do „národní domoviny“ v Palestině.

čtvrtek 27. 11. v 18h: Návrat do hořícího domu. Projekce stejnojmenného dokumentárního filmu o izraelské národní hrdince Chavivě Reikové (1914-1944), rodačce z dnešní Banské Bystrice, která se v roce 1944 vrátila na Slovensko bojovat proti nacismu. Film vznikl ve spolupráci s Muzeem Slovenského národního povstání k příležitosti stoletého výročí jejího narození a sedmdesátého výročí její smrti. Projekci uvedou scenáristka a režisérka Anna Grusková a produkční filmu Mirka Molnár Ľahká. Projekt byl podpořen Evropskou komisí.      Vstup volný.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

neděle 9. 11. ve 14h: Lvíček Arje tvoří Golema. Pomůžete lvíčkovi Arjemu stvořit Golema? Budeme si vyprávět o době, v níž žil Rudolf II., a o rabínovi, který vytvořil Golema. Vyrobíme si vlastního golema a půjdeme po jeho stopách Židovským městem.

Prohlídka: Židovské město

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Synagogy v plamenech: Křišťálová noc 1938 v českém pohraničí. Od 7. 11. do 18. 12. Po–čt 14–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod